Nieuwbouw nieuws

Zuinig huis, extra financiering

09-11-2017
Is jouw droomhuis een energiezuinige nieuwbouwwoning, dan is het goed om te weten dat daar in sommige gevallen een extra financiering voor te krijgen is. Hoe zuiniger de woning, hoe leuker het wordt!
Wie kiest voor een nieuwbouwwoning, weet zo langzamerhand wel dat dat veelal gaat om energiezuinige woningen. In ieder geval zuiniger dan bestaande woningen. Hóe zuinig een woning is, kan zelfs van belang zijn voor de financiering ervan. Hypotheekadviseur Gérard van den Brandt, werkzaam bij Roscam Hypotheken in ’s Hertogenbosch, legt uit waarom en vooral welke consequenties dat heeft voor de hypotheek. En die zijn best gunstig!
De zuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in cijfers en afkortingen, oftewel in EPC: energieprestatiecoëfficiënt. Vanaf 2011 geldt voor nieuwbouw een EPC-grenswaarde van 0,6. Die waarde wordt alsmaar verder aangescherpt om in 2020 op de nulgrens te belanden, oftewel energieneutrale woningen te bouwen. Wie nu een woning koopt met een EPC van 0,4 zit dus best goed en laat dat nu ook de grens zijn voor een mooi voordeeltje als het gaat om het financieren ervan.
“Allereerst moet er rekening worden gehouden met de inkomenstoets ofwel de LTI (loan-to-income) . Dat betekent dat aan de hand van deze LTI wordt bepaald welk percentage van je inkomen je maximaal mag inzetten voor de hypotheeklasten. Afhankelijk van de rentestand is het nog altijd logisch: hoe hoger je inkomen, hoe meer je kunt lenen. Maar er is nog een facet dat een rol speelt. Dat is je LTV, ofwel loan-to-value. Met ingang van 1 januari 2017 mag de maximale hypotheek 101 procent van de waarde van je gewenste huis bedragen. Dit percentage heet LTV en wordt ieder jaar minder. In 2018 komen we op de 100 procent.”
Toch 106 procent lenen
Dan nu de combinatie van deze financiële waarden en de energiezuinigheid van een huis, de EPC. Als die EPC onder de 0,4 zit, mag je bij het te lenen bedrag voor je woning maar liefst 9000 euro optellen. Dat is het bedrag dat je extra mag lenen. Dat kan dus aanzienlijk schelen. Eigenlijk komt het er op neer dat je bij een zo energiezuinige woning geen 101 procent mag lenen, maar 106 procent.
“Veel mensen weten van deze regeling nauwelijks af en hypotheekadviseurs komen er ook niet altijd mee op de proppen. Dat is een gemiste kans, want als je volgens je LTI berekening een woning van 150.000 kunt kopen, en je droomwoning kost 159.000, dan kun je denken: jammer, heel jammer. Maar die droomwoning gaat níet aan je neus voorbij als je weet dat het een EPC betreft van onder de 0,4 en je dus recht hebt op die extra financieringsmogelijkheid.”